لحظه ریختن ساختمان در زلزله

لحظه فرو ریختن ساختمان در زمین لرزه . بر اثر دومین زمین لرزه پیاپی بخشی از ساختمان فرو می ریزد.

دانلود (8.10 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 28 مرداد 1393

سقوط

همچنین پیشنهاد می شود