تخریب سی و سه پل اصفهان و آتش گرفتن آثار یک هنر مند

تخریب پل تاریخی و خاطره انگیز سی و سه پل و حراج یک هنرمند در گزارش نیشگون - بهنام صادقی

دانلود (8.16 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 18 آبان 1395

همچنین پیشنهاد می شود

توپترین فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .