خروج آدم آهنی عجیب و غریب - Odd Bot Out (Free)

یک بازی فکری خلاقانه بدون هرگونه استرس و خشونت آدم آهنی عجیب و غریب مثل آدم آهنی های دیگر نیست. او بعد از یک تست استانداردسازی به سطل آشغال انداخته میشود. به او کمک کنید تا با استفاده از بلوک های ساختمانی، الکتریسیته و قوانین فیزیکی از کارخانه آدم آهنی سازی فرار کند. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.martinmagni.oddbotout

دانلود (969.81 کیلوبایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 25 تیر 1394

فکری

همچنین پیشنهاد می شود

توپترین فیلم صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .