فتوکلیپ فیلم فروشنده The Salesman

فتوکلیپ فیلم فروشنده The Salesman که هفتمین و کامل ترین (نه لزوما بهترین) فیلم اصغر فرهادی است.

دانلود (3.48 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 21 دی 1395

اصغر فرهادی

همچنین پیشنهاد می شود