لحظه ی هولناک زمین لرزه و ریزش سنگ ها مدفون شدن خانه ها

در این فیلم لحظه ی هولناک ریزش سنگ ها پس از زمین لرزه و مدفون شدن خانه ها و ساکنانش را مشاهده می کنید. این زمین لرزه در کشور پاکستان اتفاق افتاده است.

دانلود (3.39 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 12 فروردین 1395

زلزله

همچنین پیشنهاد می شود