تخریب پل روگذر با استفاده همزمان از ۱۱۶ بیل مکانیکی

مسئولان شهر نانچنگ چین برای توسعه خط مترو، با استفاده همزمان از ۱۱۶ بیل مکانیکی یک پل روگذر را شبانه تخریب کردند.

دانلود (3.65 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 8 شهریور 1395

همچنین پیشنهاد می شود