ماراتن تخریب شبانه یک پل در چین با حضور ۱۰۰ بیل مکانیکی

در تخریب یک پل در جنوب کشور چین ۱۰۰ دستگاه بیل مکانیکی به طور همزمان مشارکت داشتند.

دانلود (1.44 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 12 شهریور 1395

بیل مکانیکی

همچنین پیشنهاد می شود