باراک اوباما ملاقات و گفتگو با دونالد ترامپ درکاخ سفید

باراک اوباما رئیس جمهور منتخب استقبال دونالد ترامپ در کاخ سفید. رئیسجمهور باراک اوباما با دعوت از رئیس جمهور منتخب مردم دونالد ترامپ در کاخ سفید مذاکرات گفتگو های انتقال قدرت راآغاز کرد.

دانلود (0 بیت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 21 آبان 1395

همچنین پیشنهاد می شود